ORKLA GRAFISKE

Orkla Grafiske as er et lite, men veletablert trykkeri som holder til på Grønøra i Orkdal.  Vi har opparbeidet oss kundenes tillitt siden 1986, og har som mål å levere trykksaker til riktig tid og pris. Vi er 6 hyggelige karer med bred erfaring fra grafisk bransje som alle tar et tak i produksjonsprosessen.  Dette sikrer deg rask og effektiv ordrebehandling uten byråkratiske og fordyrende mellomledd.