ORKLA GRAFISKE

Orkla Grafiske as er et lite, men veletablert trykkeri som holder til på Grønøra i Orkdal.  Vi har opparbeidet oss kundenes tillitt siden 1986, og har som mål å levere trykksaker til riktig tid og pris.

Når du ringer oss, kommer du i kontakt med vår selger Laila Wold Snildal. Laila ble ansatt i august 2015, og hun har bred erfaring relatert til grafisk og kreativ bransje.

I produksjon er vi 5 hyggelige karer med bred erfaring fra grafisk bransje som alle tar et tak i produksjonsprosessen.  Dette sikrer deg rask og effektiv ordrebehandling uten byråkratiske og fordyrende mellomledd.

Aktuelt

Thams-paviliongen kommer hjem

Kommunen går inn med støtte, og nå er paviljongen som Thams sendte til verdensutstillingen  i Chicago på vei heim igjen.
Vi hadde den spennende jobben med å lage infomateriell i forbindelse med at innbyggerne inviteres med på eiersiden.

Vi ønsker Thor Helge velkommen til oss!

Endelig har vi vår nye medarbeider Thor Helge Skarra på plass.
Thor Helge tiltrådte i stillingen som typograf/førtrykksmedarbeider den 1. juni 2014.