Teknisk info

 

Filformat:
pdf
Ved laging av pdf,
velg trykkoptimalisert pdf (Press optimized)
Hvis valgene er tilgjengelig; velg PDF/X-1a (cmyk) eller PDF/X-3 (spotfarger)
Husk enkeltsidig IKKE oppslag (spreads)
Skjæremerker og minst 3mm utfallende (bleed)

ICC-Profiler:
For optimal trykk-kvalitet bruker vi ISO-standardisert fargestyring (12647-2).
Vår produksjon er kalibrert slik at du ikke trenger å bruke spesifikke ICC-profiler.
Velger du en ISO-profil som er standard f.eks. fra Adobe CS-pakken,
er disse testet opp mot ISO 12647-2-standarden som vi benytter.

 

Materiell for setting?
Har du spørsmål angående materiell som skal sendes inn til oss for setting/layout/design,
ta kontakt med en av våre grafikere.